ΑΠ2456, Αντιμετώπιση ληξιπρόθεσμων οφειλών – Πληρωμή τελευταίου τριμήνου 2011

Προς ενημέρωση

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ 3, GR – 10675 ΑΘΗΝΑ

Τ. 210 72 58 660 – 662

Φ. 210 72 58 663

www.pis.gr

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΑΠ ΠΙΣ 2456