ΑΠ:4983, 5/3/2020, ΠΙΣ

Επιστολή Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου για το θέμα της σωστής ενημέρωσης των πολιτών για τον COVID-19, προς:
Ελληνική Οδοντιατρική Εταιρεία
Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο
Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσιοθεραπευτών
Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας

Pis by Ιατρικός Σύλλογος Θηβών on Scribd