ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ, 30.9.2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Ι.Σ.Θηβών  στις 24/9/2013 υπέβαλε προς το Γεν.Νοσοκομείο Θηβών την ακόλουθη αίτηση:

ΠΡΟΣ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΒΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ

Του Ιατρικού Συλλόγου Θήβας, διά της Προέδρου του Φιλιώς Πρωτόπαπα.

Περί χορηγήσεως οικονομικών στοιχείων

Πρόσφατα δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Ph.B, Pharma and health Business» και ειδικότερα στις σελίδες 20-37 του τεύχους ιουλίου – Αυγούστου 2013, η εμπιστευτική έκθεση που παραδόθηκε από το Υπουργείο Υγείας προς την Τρόικα, σχετικά με τις δαπάνες των Νοσοκομείων της χώρας, μεταξύ των οποίων και του Νοσοκομείου Θηβών.

Επειδή τα στοιχεία αυτά εμφανίζονται υπερβολικά υψηλά και δημιουργούν μεγάλη καχυποψία σχετικά με την ανταπόκρισή τους στην πραγματικότητα, θεωρούμε καθήκον μας ως Ιατροί αλλά και ως πολιτες να διασταυρώσουμε την ορθότητα των στοιχείων αυτών αλλά και τις διαχειριστικές ανάγκες οι οποίες τα δημιούργησαν.

Για το λογο αυτό ΖΗΤΟΥΜΕ να μας χορηγηθούν το συντομότερο δυνατό από την αρμόδια υπηρεσία του Νοσοκομείου Θηβών:

Α) Αντίγραφο του σχετικού εγγράφου που περιλαμβάνει τα στοιχεία που εστάλησαν προς το Υπουργείο Υγείας από το Νοσοκομείο Θηβών και περιλαμβάνει τα επίμαχα στοιχεία.

Β) αντίγραφο του προϋπολογισμού του έτους 2013.

Γ) αντίγραφο των προϋπολογισμών και απολογισμών των ετών 2011 και 2012.

Με την πεποίθηση ότι όλοι (Ιατροί, Διοίκηση, Νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό) αγωνιζόμαστε για τη διατήρηση και αναβάθμιση του Νοσοκομείου Θηβών, πιστεύουμε ότι θα ανταποκριθείτε άμεσα στο αίτημά μας.

Για τον I.Σ.Θηβών

Η Πρόεδρος

ΦΙΛΙΩ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ

Σκοπός της ενέργειάς μας αυτής είναι να διαθέτουμε τα απαραίτητα και ορθά(πραγματικά) στοιχεία για την συνέχιση της διεκδίκησης της παραμονής του Νοσοκομείου  στην Πόλη μας.