Δελτίο Τύπου για την ασφαλή πρόσβαση στο Νοσοκομείο, 5 Δεκεμβρίου 2023

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στα πλαίσια των ενεργειών που ξεκίνησε ο Ι.Σ. Θηβών  προ τριετίας για την ασφαλή πρόσβαση στο Νοσοκομείο υπενθυμίζουμε στην Περιφέρεια  ότι το πρόβλημα παραμένει.

Θήβα 5 Δεκεμβρίου 2023, Αρ.Πρωτ.1677,

Προς

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Περιφερειάρχη κ. Φάνη Σπανό

Μετά την παρέλευση πλέον των τριών ετών, επανερχόμεθα προκειμένου να θίξουμε ένα ανεπίλυτο ζήτημα, καίριας σημασίας, δηλωτικό ακόμη και της αξιοπρέπειας απάντων ημών.

Το ζήτημα αυτό αφορά την φωταγώγηση του συνόλου του δρόμου που οδηγεί στο Νοσοκομείο Θηβών, και την πεζοδρόμηση του.

Μέσα από συνεχή αλληλογραφία μας με την Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας και το Δήμο Θηβαίων, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμ. 4470/2194/25-05-2009 (ΦΕΚ ΑΑΠ, 270/10-06-2009) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της τότε Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, εξήχθη το συμπέρασμα ότι ο εν λόγω δρόμος υπάγεται στην αρμοδιότητα της Περιφερειακής Ενότητος Βοιωτίας, καθώς και το αίτημά μας.

Αυτό επισημάναμε με το υπ’ αριθμ. 687Α/28-07-2020 έγγραφό μας προς την κα. Αντιπεριφερειάρχη Βοιωτίας, πλην όμως το ζήτημα παραμένει ανεπίλυτο.

Σε κάθε περίπτωση και πέραν των αρμοδιοτήτων της οποιασδήποτε υπηρεσίας θεωρούμε ότι οποιαδήποτε ενδεχομένως υπέρβαση των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών δεν θα χαρακτηριζόταν παράνομη καθώς αφορά την αποκατάσταση ενός βασικής σημασίας δρόμου αλλά κυρίως του σεβασμού στα δικαιώματα του πολίτη, όπως η ασφαλής διέλευση στο δημόσιο οδικό δίκτυο.

Με δεδομένο το σεβασμό στον όγκο των υποχρεώσεών σας θα επιθυμούσαμε την αποδοχή του αιτήματός μας , την επέκταση του φωτισμού στο δρόμο και την πεζοδρόμηση  που οδηγεί προς το Νοσοκομείο Θηβών.

Προς υπενθύμιση, παραθέτουμε κατωτέρω αυτούσιο το περιεχόμενο από το υπ’ αριθμ. 687Α/28-07-2020 έγγραφό μας, όπου λεπτομερώς ερμηνεύεται η υπ’ αριθμ. 4470/2194/25-05-2009 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της τότε Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος (ΦΕΚ ΑΑΠ, 270/10-06-2009) και αναδεικνύεται η αρμοδιότητα της Περιφερειακής Ενότητος Βοιωτίας.

«Με αγωνία αναμέναμε την τοποθέτησή σας επί του κρίσιμου θέματος αρμοδιότητος σχετικά με το δρόμο του Νοσοκομείου Θηβών, την οποίαν λάβαμε με το υπ’ αριθμ. 139378_743/15-07-2020 έγγραφό σας.

Η απάντησή σας τοποθετείται ξεκάθαρα ως προς την αρμοδιότητα, ότι, δηλαδή, δυνάμει της 44070/2194/25-05-2009 (ΦΕΚ ΑΑΠ 270/10-06-2009 ) αποφάσεως του τότε Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, η αρμοδιότητα της εν λόγω οδού δεν περιλαμβάνεται στις οδούς ευθύνης της τότε Νομαρχιακής Αυτοδιοικήσεως και νυν Περιφερειακής Ενότητος Βοιωτίας.

Δυστυχώς όμως, η «απλή ανάγνωση» από τον «οποιονδήποτε», όπως αναφέρετε, άλλα δείχνει, τα οποία βεβαίως είναι εύληπτα και κατανοητά.

Αναφέρει η εν λόγω απόφαση στην παράγραφο Α, εδάφιο Α2, σημείο 25 ότι η αρμοδιότητα της Διευθύνσεως Τεχνικών Υπηρεσιών της ΝΑ Βοιωτίας (νυν Περιφερειακής Ενότητος Βοιωτίας) μεταξύ άλλων περιλαμβάνει και την οδό «από διασταύρωση με εθνική οδού Θηβών – Χαλκίδος – Άρμα – Τανάγρα».

Επίσης στην παράγραφο Α, εδάφιο Α7 αναφέρεται ότι: «Αρμόδιοι προς συντήρηση όλων των υπόλοιπων δημόσιων οδών καθώς και των τμημάτων των παραπάνω αναφερομένων οδών που βρίσκονται εντός των εγκεκριμένων ορίων οικισμών, είναι οι δήμοι και οι κοινότητες, ο καθένας μέσα στα όρια της διοικητικής τους περιφέρειας».

Εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι:

1) Ο δρόμος του Νοσοκομείου είναι τμήμα οδού που συνδέει την εθνική οδό Θηβών – Χαλκίδος με το Νοσοκομείο, η οποία οδός είναι αρμοδιότητος της Διευθύνσεως Τεχνικών Υπηρεσιών της πρώην ΝΑ Βοιωτίας και νυν Περιφερειακής Ενότητος Βοιωτίας. 

2) Ο εν λόγω δρόμος βρίσκεται εκτός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως των Θηβών και του ορίου οικισμού της Θήβας, κατά συνέπεια, η ευθύνη της οδού, δυνάμει της παραγράφου Α, εδάφιο Α7 της ανωτέρω αποφάσεως, παραμένει στην αρμοδιότητα της πρώην Διευθύνσεως Τεχνικών Υπηρεσιών της πρώην ΝΑ Βοιωτίας και νυν Περιφερειακής Ενότητος Βοιωτίας, εκτός και αν αυτή η απόφαση δεν ισχύει ή τροποποιήθηκε.

Ευελπιστούμε ότι διά της παρούσης άρσεως πάσης αμφιβολίας για το θέμα της ευθύνης του δρόμου του Νοσοκομείου Θηβών επιλύεται μία μακρόχρονη διχογνωμία, η οποία παρεμπόδιζε την αποκατάσταση του δρόμου αυτού.

Είμεθα βέβαιοι ότι θα στέρξετε προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες επεμβάσεις στο δρόμο του Νοσοκομείου Θηβών, τις οποίες σας έχουμε επισημάνει με επιστολή μας.

Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε άλλη συνδρομή ή πληροφορία πάντοτε προς όφελος των πολιτών.»

Διατηρώντας ακλόνητη την πεποίθηση ότι θα ανταποκριθείτε στο αίτημά μας προς αποκατάσταση του δρόμου που οδηγεί προς το Νοσοκομείο Θηβών, και συγκεκριμένα:

  • Ν’ συντηρηθεί ο δρόμος που οδηγεί από την Επαρχιακή οδό Θηβών – Χαλκίδος στο Νοσοκομείο Θηβών,
  • Να κατασκευασθεί πεζοδρόμιο εκατέρωθεν του δρόμου και
  • Να τοποθετηθεί επαρκής φωτισμός ώστε να διευκολύνεται η προσέγγιση στο Νοσοκομείο από οχήματα και πεζούς.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη θετική σας ανταπόκριση.

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΘΗΒΑΣ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ   

ΦΙΛΙΩ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ                                                             

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΛΟΥΚΑΣ ΑΝΑΝΙΚΑΣ

 

Κοινοποίηση:

Γραφείο Δημάρχου Θήβας κ. Γ. Αναστασίου

Γραφείο κας Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε.Β. Φ. Παπαθωμά

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ