Κοστολογική εκτίμηση της εκκαθάρισης των δαπανών μας, ΠΟΣΙΠΥ, Δελτίο Τύπου, 11-2-14

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, 

Με το από 10/02/2014 Δελτίο Τύπου που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ορίζεται προθεσμία μέχρι 15/02/2014 προκειμένου να υπογραφούν συμβάσεις με τις Ιδιωτικές Ελεγκτικές Εταιρείες. Επίσης στο ίδιο Δελτίο Τύπου αναφέρεται ότι όποιος δεν υπογράψει εμπρόθεσμα δεν θα πληρωθεί για τα δεδουλευμένα του Αυγούστου 2013.

Η ενέργεια αυτή του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. θεωρείται εκβιαστική τη στιγμή μάλιστα που βρίσκεται σε εξέλιξη η διαπραγμάτευση με τις Ιδιωτικές Ελεγκτικές Εταιρείες και έρχεται μετά από τις καταγγελίες μας για υπερβολικές οικονομικές απαιτήσεις από τις Ι.Ε.Ε., που είναι τριπλάσιες από αυτές έχουν συνάψει ήδη με τις ιδιωτικές κλινικές.

Επιπροσθέτως κανένας νόμος, υπουργική απόφαση ή σύμβαση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με τους φορείς Π.Φ.Υ. δεν προβλέπει την σύνδεση της αποζημίωσης για τις τρέχουσες όφειλες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με τη σύναψη σύμβασης με τις Ι.Ε.Ε.

Καλούμε τη Διοίκηση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. να προχωρήσει άμεσα στην εξόφληση της προκαταβολής του Αυγούστου 2013 και ταυτόχρονα να προκαλέσει άμεσα δειγματοληπτική διαδικασία κοστολογικής εκτίμησης του αντικειμένου του ελέγχου, με τον τρόπο που έχει ήδη προταθεί από τους φορείς που εκπροσωπούν τους εργαστηριακούς γιατρούς και τις επαγγελματικές ενώσεις αυτών.

Κύριε Πρόεδρε,

Στη δύσκολη οικονομική συγκυρία που διανύουμε δεν είναι δυνατόν να καταβληθεί αδίκως και χωρίς αντικειμενική εκτίμηση το σκανδαλώδες ποσό των 18.000.000 ευρώ από τα μέλη μας.

Η διαδικασία που έχει προταθεί μπορεί να ολοκληρωθεί πριν το τέλος της εβδομάδας.

Αποφασίστε το!

     Ο Πρόεδρος                             Ο Γεν. Γραμματέας

Θ. Χατζηπαναγιώτου                            Ι. Κλεινάκης

ΠΟΣΙΠΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 11 02 2014