Δελτίο Τύπου ΙΣΘ, 28 Μαΐου 2014

Θήβα 28 Μαϊου 2014, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Mε την υπ ΄αριθ. 221/28-5-2014 πράξη, τα μέλη του Δ.Σ του Ιατρικού Συλλόγου Θηβών, αποφασίζουν:
1. Να στηρίξουν τα δίκαια αιτήματα των συναδέλφων Γενικών Ιατρών του Νοσοκομείου Θηβών, καλώντας παράλληλα την Διοίκηση του Νοσοκομείου όπως και τον Διευθυντή της ιατρικής υπηρεσίας σε αποκατάσταση της νομιμότητας.
2. Ο Ι.Σ.Θηβών θα προασπίσει με κάθε έννομο μέσο τα επιστημομικά και εργασιακά θέματα που αφορούν τους συναδέλφους ειδικευμένους Γενικούς Ιατρούς που υπηρετούν στις δημόσιες δομές της 5ης Υγεονομικής Περιφέρειας στους οποίους απαιτεί η Διοίκηση του Νοσοκομείου να προβούν σε αντιποίηση της Ιατρικής ειδικότητάς τους.
3. Για τα ανωτέρω θα ζητήσουμε την συνδρομή της Νομικής Υπηρεσίας του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και της ΟΕΝΓΕ.
4.Ζητάμε άμεσα λήψη μέτρων από το Υπουργείο Υγείας στο οποίο θα κοινοποιήσουμε τα ανωτέρω.

Η Πρόεδρος, Φιλιώ Πρωτόπαπα

Ο Γεν.Γραμματέας, Λουκάς Ανανίκας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 28 ΜΑΙΟΥ 2014 by isthivon