Διενέργεια Δερμοαντίδρασης Mantoux

Κατόπιν γνωμοδότησης της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών (Σχετικά 5, 6, 10), που έγινε αποδεκτή από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, η σύσταση για τη διενέργεια της δερμοαντίδρασης Mantoux διαμορφώνεται ως εξής :

 

80404 Διενέργεια Δερμοαντίδρασης Mantoux (1) by isthivon on Scribd