Ενημέρωση Ιατρικών Συλλόγων ΑΠ ΠΙΣ 1221, 2.6.2017

“Προς τους Ιατρικούς Συλλόγους της Χώρας

Αθήνα 2.6.2017 ΑΠ:   1221

Κυρία/ε Πρόεδρε,

Σας διαβιβάζουμε τα εξής έγγραφα:

  1. Υπουργείου Υγείας, Γεν.Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Υπηρεσιών Υγείας, Τμήμα Α’, αριθμ.πρωτ. Πα/Γ.Π. οικ.38872/23.5.2017, (ΑΠ ΠΙΣ: 1218/1.6.2017), με θέμα: «Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων»

Υπουργείου Υγείας, Γεν.Δ/νση Δημόσιας Υγείας, & Υπηρεσιών Υγείας, Τμήμα Α’αριθμ.πρωτ. Πα/Γ.Π. οικ.38867/23.5.2017, (ΑΠ ΠΙΣ: 1217/1.6.2017), με θέμα: «Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών & Εφήβων 2017», με τη παράκληση όπως ενημερώσετε τα μέλη περιοχής ευθύνης του Συλλόγου σας.”

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΑΠ ΠΙΣ 1221 by Ιατρικός Σύλλογος Θηβών on Scribd