Ενημέρωση ΠΙΣ, ΑΠ 177, 25 Ιανουαρίου 2017

Προς τους Προέδρους των Ιατρικών Συλλόγων της Χώρας

Αθήνα 25/1/2017 ΑΠ: 177

Κυρία/ε Πρόεδρε,

Σας διαβιβάζουμε τα εξής έγγραφα:

  1. Υπουργείου Υγείας, αριθμ.πρωτ. Γ4β/Γ.Π./οικ.3291/17.1.2017 (ΑΠ ΠΙΣ: 167/24.1.2017), με θέμα: « Πρόγραμμα ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων ιατρικών και οδοντιατρικών ειδικοτήτων Επιτροπών με έδρα την Αθήνα περιόδου ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017»
  2. Υπουργείου Υγείας, Γεν.Δ/νση Δημόσιας Υγείας, αριθμ.πρωτ. Γ4β/Γ.Π/οικ.3280/17.1.2017, με θέμα: «Ορισμός ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων ιατρικών και οδοντιατρικών ειδικοτήτων Επιτροπών με έδρα την Αθήνα περιόδου ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017»
  3. Υπουργείου Υγείας, Γεν.Δ/νση Δημόσιας Υγείας, αριθμ.πρωτ. Πα/Γ.Π. οικ.2736/13.1.2017,(ΑΠ ΠΙΣ 165/24.1.2017), με θέμα: «Εμβολιασμοί ενηλίκων που εργάζονται σε Δομές Φιλοξενίας Προσφΰγων-Μεταναστών» και
  4. Υπουργείου Υγείας, Γεν.Δ/νση Δημόσιας Υγείας, Δ/νση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, αριθμ.πρωτ. Γ36/ΔΦΑΥ2Α1/Γ.Π. 1966/17.1.2017, (ΑΠ ΠΙΣ: 168/24.1.2017), με θέμα: «Χορήγηση Αιγίδας στο 10° Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Μητρικού θηλασμού», με τη παράκληση όπως ενημερώσετε τα μέλη περιοχής ευθύνης του Συλλόγου σας.

 

enimerosi pis ap 177 25 ianouariou 2017 by Ιατρικός Σύλλογος Θηβών on Scribd