Ενημέρωση ΠΙΣ, ΑΠ 424, Εγκριση λειτουργίας «χώρου αιμοληψίας» εκτός διαγνωστικού εργαστηρίου

“Αθήνα 21.2.2017 ΑΠ: 424

Προς τους Προέδρους των Ιατρικών Συλλόγων της Χώρας

Κυρία/ε Πρόεδρε,

Σας διαβιβάζουμε το εξής έγγραφο:

  1. Υπουργείου Υγείας, Γεν.Δ/νση Δημόσιας Υγείας, Δ/νση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Πρόληψης, αριθμ.πρωτ. Γ3β/ΓΠ/οικ.10508/10.2.2017, (ΑΠ ΠΙΣ 396/17.2.2017), με θέμα:Εγκριση λειτουργίας «χώρου αιμοληψίας» εκτός διαγνωστικού εργαστηρίου, με τη παράκληση όπως ενημερώσετε τα μέλη περιοχής ευθύνης του Συλλόγου σας.”

Iatρικοι Συλλογοι Απ Πισ 424 by Ιατρικός Σύλλογος Θηβών on Scribd