Ενημέρωση ΠΙΣ, ΑΠ:111, 16.1.2018

Προς τους Ιατρικούς Συλλόγους της Χώρας

Κυρία/ε Πρόεδρε,

Σας διαβιβάζουμε τα εξής έγγραφα:

  1. Υπουργείου Υγείας, Γεν.Δ/νση Υπηρεσιών Υγείας, Δ/νση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Τμήμα Γ’ Ανάπτυξης Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας & Πρόληψης, αριθμ.πρωτ. Γ1γ/Γ/ΦΑΥ2Α5/Γ.Π./9304722.12.2017, (ΑΠ ΠΙΣ: 73/10.1.2018), με θέμα: «Χορήγηση Αιγίδας του Υπουργείου Υγείας στο Επιστημονικό Συνέδριο, της Ελληνικής Φαρμακευτικής Εταιρείας με θέμα: «Φαρμακευτική Φροντίδα» και
  2. Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή, με αριθμ.πρωτ. 4/8.1.2018, (ΑΠ ΠΙΣ 62/10.1.2018), με τη παράκληση όπως ενημερώσετε τα μέλη περιοχής ευθύνης του Συλλόγου σας.

Iatρικοι Συλλογοι Απ Πισ 111 by Ιατρικός Σύλλογος Θηβών on Scribd