Ενημερωτικό δελτίο ΚΕΕΛΠΝΟ Νοέμβριος 2015

Είναι διαθέσιμο το Ενημερωτικό Δελτίο του ΚΕΕΛΠΝΟ για το μήνα Νοέμβριο, το οποίο είναι αφιερωμένο στο HIV/Aids και στους στόχους της Ελλάδας για το 2015-2020.

Περιεχόμενα:

 • HIV/AIDS στην Ελλάδα και την Ευρώπη το 2015 με το βλέμμα στο 2020
 • Ευρωπαϊκή απόκριση στην HIV επιδημία – Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων
 • Επιδημιολογικά δεδομένα
 • Δραστηριότητες – Δράσεις
  • Παρεμβαίνοντας για την Αύξηση της Αποτελεσματικότητας των Προγραμμάτων Πρόληψης για την HIV Λοίμωξη Ευρωπαϊκή Κοινή  Δράση “Joint Action on Improving Quality in HIV prevention”
  • Εκπαίδευση υποστηρικτών για το Πρόγραμμα «Peer to Peer Support» (Στήριξη Ομοτίμων)
 • Νέα από τη διεθνή βιβλιογραφία
 • Μύθοι και αλήθεις για την HIV λοίμωξη
 • Επερχόμενα Συνέδρια
 • Επιδημίες στον κόσμο
 • Αίνιγμα του μήνα

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΕΕΛΠΝΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015