Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. χαρίζει 18.000.000 ευρώ σε ιδιωτικές ελεγκτικές εταιρείες!

Δελτίο Τύπου, Αθήνα, 11/02/2014

Θέμα: Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. χαρίζει 18.000.000 ευρώ σε ιδιωτικές ελεγκτικές εταιρείες!

Με χθεσινό Δ.Τ. ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. επιχειρεί με ωμό και εκβιαστικό τρόπο να υποχρεώσει τους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας, με την απειλή στάσης πληρωμών, να συνάψουν σύμβαση με ιδιωτικές ελεγκτικές εταιρείες, που ο ίδιος έχει επιλέξει, προκειμένου να αποπληρώσει τα χρέη του.

Απαιτεί έτσι από τους παρόχους να επωμισθούν το κόστος των ελέγχων και διαρκούσης της διαπραγμάτευσης παρεμβαίνει υπέρ των ιδιωτικών ελεγκτικών εταιρειών χαρίζοντας τους 18.000.000 ευρώ, αλλά από τα χρήματα άλλων.

Την ίδια στιγμή και ενώ γνωρίζει ότι οι υπηρεσίες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. έχουν προχωρήσει σε πολλές περιοχές της χώρας τον έλεγχο των παραστατικών, δεν δίδει σχετική εντολή προκειμένου να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση και να πληρωθούν οι πάροχοι, στηρίζοντας έτσι τις ιδιωτικές ελεγκτικές εταιρείες και οδηγώντας τους υπαλλήλους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σε πιθανή διαθεσιμότητα.

Aρνείται την προσφορά μας ύψους 1.000.000 ευρώ υπέρ των υπαλλήλων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προκειμένου να ολοκληρωθεί εντός 60 ημερών ο έλεγχος και αντ’ αυτού επιχειρεί να θέσει παρανόμως εκβιαστικά διλήμματα παρεμβαίνοντας υπέρ συγκεκριμένων επιχειρηματικών συμφερόντων.

Όλοι οι πάροχοι είμαστε υπέρ του σχολαστικού ελέγχου, θα πρέπει όμως να καταλάβει ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ο οποίος έχει την αποκλειστική υποχρέωση του ελεγκτικού έργου των παρόχων, αλλά και οι ελεγκτικές εταιρείες ότι δεν θα συναινέσουμε στις παράλογες απαιτήσεις τους προκειμένου να κάνουν απλό έλεγχο σφραγίδων και παραπεμπτικών. Αν ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. επείγεται να προχωρήσει πάση θυσία ο έλεγχος, για τον οποίο οι ελεγκτικές εταιρείες ζητούν χρόνο τουλάχιστον 7 μηνών όπως αναφέρουν, τότε θα πρέπει να αναλάβει ο ίδιος και το οικονομικό κόστος.

Καλούμε τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. να σταματήσει τα εκβιαστικά διλήμματα και κάθε είδους παράνομη πρακτική καθώς δεν νομιμοποιείται να μην πληρώνει υπηρεσίες που έχει ήδη αγοράσει, πολύ περισσότερο όταν κάθε συνάρτηση πληρωμής τού 90% της προκαταβολής μας με την ολοκλήρωση του ελέγχου είναι παράνομη και καταχρηστική.

Το σύνολο των επαγγελματικών ενώσεων της Π.Φ.Υ. απέστειλε σήμερα εξώδικη διαμαρτυρία, κάνοντας γνωστό στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ότι είμαστε έτοιμοι να ασκήσουμε κάθε νόμιμο δικαίωμά μας προκειμένου να προστατευθούμε από την κατάχρηση εξουσίας και την αυθαιρεσία της διοίκησης του Οργανισμού.

ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ

Ένωση Ιατρών Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ)

Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Ιδιωτικής Πρωτοβάθμιας Υγείας (Π.Ο.Σ.Ι.Π.Υ.)

α) Πανελλήνια Ένωση Εργαστηριακών Γιατρών Βιοπαθολόγων – Κυτταρολόγων – Παθολογοανατόμων

β) Σύνδεσμος Ελλήνων Ιδιωτών Πυρηνικών Ιατρών

γ)  Πανελλήνια Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Ακτινολόγων

Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων ( ΠΑ.Σ.Ι.ΔΙ.Κ. )

Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Ε.Ι.Φ.Π.Φ.Υ.)

Πανελλήνια Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Φυσιοθεραπευτών (Π.Ε.Ε.Φ.)