Επιπλέον Ειδικότητες στην Ιατρική Εξέταση Οδηγών

Για την ενημέρωση σας.

“Θέμα: Ιατρική εξέταση υποψηφίων οδηγών και οδηγών.

Σχετ: α) Νόμος 4413/2016 (ΦΕΚ. 148Α 78-8-2016)

β) Εγκύκλιος Α3/63032/7900/31-10-2016 του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών &Δικτύων

Ύστερα από την εγκύκλιο αρ.πρωτ. Α3/63032/7900/31-10-2016 του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων προστίθενται οι ειδικότητες του ορθοπεδικού, ουρολόγου, νεφρολόγου και δερματολόγου.

Παρακαλούνται όλοι οι γιατροί των παραπάνω ειδικοτήτων να ενημερώσουν άμεσα τον Ιατρικό Σύλλογο εάν θέλουν να συνάψουν σύμβαση με την υπηρεσία μας και να διαβάσουν προσεκτικά τον ανωτέρω Νόμο (άρθρο 74), Για όποιες απορίες μπορούν να επικοινωνήσουν είτε με την υπηρεσία μας (τηλ. 2261350116 κ. Παπαδημητρόπουλο) είτε για περισσότερες λεπτομέρειες με το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων (τηλ. 2106508501 κα. Στάικου και 2106508492 κ. Κλεντο). Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για τρία (3) χρόνια.

Από τις 9/11/2016 τίθεται σε ισχύ ο νέος νόμος της ιατρικής εξέτασης και όσοι γιατροί είναι συμβεβλημένοι με την υπηρεσία μας θα πρέπει να χρησιμοποιούν τα νέα πιστοποιητικά υγείας.
Ο ΑΝΑΠΛ.  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ”

epipleon-eidikotites-exetaseis-odigon-2016-11-03_11-20-35 by isthivon on Scribd