ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΑΠ ΠΙΣ 2396

“Προς τους Προέδρους των Ιατρικών Συλλόγων της Χώρας, Αθήνα ΑΠ: 2316

Κυρία/ε Πρόεδρε,

Σας διαβιβάζουμε τα εξής έγγραφα:

  1. Υπουργείου Υγείας, Γεν.Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας, Επαγγελμάτων Υγείας, αριθμ.πρωτ. Γ4β/Γ.Π./οικ.85179/11.11.2016 , (ΑΠ ΠΙΣ: 2386/22.11.2016), με θέμα: «Πρόγραμμα ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων ιατρικών και οδοντιατρικών ειδικοτήτων Επιτροπών με έδρα την Αθήνα, περιόδου ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016» και
  2. Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, αριθμ.πρωτ. 7901/2.11.2016, (ΑΠ ΠΙΣ: 2376/21.11.2016), με θέμα: «Τροποποίηση της Απόφασης ΕΟΦ 58873/8.9.15 περί προσωρινής απαγόρευσης παράλληλων εξαγωγών και ενδοκοινοτικής διακίνησης ως προς τα φαρμακευτικά προϊόντα που περιλαμβάνονται στο πίνακα» με τη παράκληση όπως ενημερώσετε τα μέλη περιοχής ευθύνης του Συλλόγου σας.”

 

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΑΠ ΠΙΣ 2396 by isthivon on Scribd