Ειδικός Κατάλογος ιατρών του άρθρου 16 παρ. 2 του «Κώδικα Νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των εργαζομένων» (Κ.Ν.Υ.Α.Ε.), Απόφαση της Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 1592/58/13.1.2017

“Αγαπητοί κύριοι,

Σας προωθούμε πληροφορίες σχετικά με την  υπ.  αριθμ.πρωτ.1592/58/13.1.2017 Απόφαση της Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα “Ειδικός Κατάλογος ιατρών του άρθρου 16 παρ. 2 του «Κώδικα Νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των εργαζομένων» (Κ.Ν.Υ.Α.Ε.), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» (ΦΕΚ Α’ 84) όπως αυτό συμπληρώθηκε και ισχύει.”, για την ενημέρωσή σας και για την ενημέρωση των μελών σας.

Οι αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους ιατρούς που υπάγονται στις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 16 του ΚΝΥΑΕ υποβάλλονται, όπως προβλέπεται από την ανωτέρω απόφαση, εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση αυτής, δηλαδή μέχρι και την Πέμπτη 24/2/2017.

Με εκτίμηση

Γιόλα Φράγκου

Υπεύθυνη Πληροφόρησης

 

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος

Enterprise Europe Network-Hellas

Ελ. Βενιζέλου 4, 38221 ΒΟΛΟΣ

Τηλ. +302421029407-8, Φαξ +302421026394 sbtke@otenet.gr

 

3. Υπόδειγμα Αίτησης Για Ειδικό Κατάλογο Ιατρών_word by Ιατρικός Σύλλογος Θηβών on Scribd

1. Ενημέρωση.pdf by Ιατρικός Σύλλογος Θηβών on Scribd

2. ΥΑ_1592_58_13.01.2017_ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΙΕ_ΦΕΚ Β 157_25.01.2017.pdf by Ιατρικός Σύλλογος Θηβών on Scribd

3. Υπόδειγμα Αίτησης για Ειδικό Κατάλογο Ιατρών_pdf.pdf by Ιατρικός Σύλλογος Θηβών on Scribd