Ημερίδα «Διατήρηση Αναπαραγωγής» Ελληνική Εταιρεία Διατήρησης Αναπαραγωγής 19 Μαρτίου 2016, Μαιευτήριο ΙΑΣΩ, Αθήνα

“Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Εκ μέρους της Ελληνικής Εταιρίας Διατήρησης Αναπαραγωγής (Ε.Ε.Δ.Α.), σας προσκαλούμε στην πρώτη ημερίδα της Εταιρίας μας, η οποία διοργανώνεται σε συνεργασία και υπό την αιγίδα της Α΄ και της Β΄ Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών στην αίθουσα διαλέξεων της Κλινικής ΙΑΣΩ, το Σάββατο 19 Μαρτίου 2016.

Οι νέες εξελίξεις στον τομέα της ογκολογίας και της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής έχουν χαράξει νέους δρόμους στην αντιμετώπιση νέων ασθενών με καρκίνο οι οποίοι θέλουν να δημιουργήσουν οικογένεια μετά την αποθεραπεία τους. Δεν είναι τυχαίο ότι οι πρόσφατες κατευθυντήριες οδηγίες από το εθνικό κέντρο συντονισμού για την αντιμετώπιση του καρκίνου (National Comprehensive Cancer Network) NCCN περιλαμβάνουν μέτρα για διατήρηση αναπαραγωγής σε όλα τα άτομα αναπαραγωγικής ηλικίας πρίν από κάθε γοναδοτοξική θεραπεία. Ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια σε αυτό το σκοπό στην χώρα μας αποτελεί όχι τόσο η έλλειψη εξοπλισμού και τεχνογνωσίας αλλά η έλλειψη ενημέρωσης, επικοινωνίας και συντονισμού μεταξύ των επαγγελματιών υγείας που εμπλέκονται στη φροντίδα αυτών των ασθενών. Αυτός ήταν και ο πρωταρχικός στόχος δημιουργίας της Ελληνικής Εταιρίας Διατήρησης Αναπαραγωγής στην οποία σας προσκαλούμε να γίνετε μέλη. Σας προσκαλούμε επίσης να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας: www.hsfp.gr (Hellenic Society for Fertility Preservation). Η Οργανωτική Επιτροπή έχει καταβάλει κάθε προσπάθεια να παρουσιάσει ένα πλήρες και ενημερωτικό πρόγραμμα που καλύπτει όλα τα θέματα διατήρησης αναπαραγωγής τόσο από την πλευρά των γυναικολόγων αλλά και των ογκολόγων χημειοθεραπευτών και των χειρουργών μαστού. Στα πλαίσια της συνεργασίας της Εταιρίας μας με την Διεθνή Εταιρία Διατήρησης Αναπαραγωγής (International Society for Fertility Preservation) έχουν προσκληθεί διεθνούς εμβελείας ομιλητές, με σκοπό να μας παρουσιάσουν την εμπειρία τους στα θέματα διατήρησης γονιμότητας σε άλλες χώρες. Ελπίζουμε αυτή μας η συνάντηση να αποτελέσει αφετηρία για αλλαγή της αντίληψης που επικρατεί….

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής Νικόλαος Βλάχος Αν. Καθηγητής Μαιευτικής & Γυναικολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών

Elpida Mellon 2016