Ημερίδα ΚΕΕΛΠΝΟ, 29 Μαΐου 2014

Ημερίδα Ενημέρωσης Επαγγελματιών Υγείας
«Πρόγνωση, διάγνωση και αντιμετώπισης της ελονοσίας στην Ελλάδα»
ΗΜΕΡΙΔΑ ΘΗΒΑ

ΚΕΕΛΠΝΟ