Πρόληψη των επιπτώσεων καύσωνα

Ακολουθεί ενημερωτική ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας με προληπτικά μέτρα για την αντιμετώπιση παθολογικών καταστάσεων από υψηλές θερμοκρασίες.

πρόληψη των επιπτώσεων από την εμφάνιση υψηλών θερμοκρασιών και καύσωνα by isthivon