ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Ι.Σ.ΘΗΒΑΣ

Θήβα 9 Noεμβρίου 2022

Σας γνωστοποιούμε ότι μετά την επικύρωση των αποτελεσμάτων των εκλογών της 16 ης Οκτωβρίου 2022 του Ι.Σ.Θήβας από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας , το νέο Διοικητικό Συμβούλιο κατά την Συνεδρίαση της 8ης Νοεμβρίου 2022 συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:
Πρόεδρος: Πρωτόπαπα Φιλιώ
Αντιπρόεδρος: Γεωργακόπουλος Γεώργιος
Γεν.Γραμματέας: Ανανίκας Λουκάς
Ταμίας: Μπόγρης Πολυνείκης
Μέλη: Αναδιώτης Λουκάς
Ρενδούμη Παναγιώτα
Τουρναβίτης Ευάγγελος

Για το Δ.Σ του Ι.Σ.Θ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΦΙΛΙΩ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ             ΛΟΥΚΑΣ ΑΝΑΝΙΚΑΣ

Δείτε την ΑΠΟΦΑΣΗ