ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ Ι.Σ.ΘΗΒΩΝ, 4/8/2023

ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ Ι.Σ.ΘΗΒΩΝ

Κάπως έτσι συμβαίνει και τα κάστρα… πέφτουν από μέσα!!!

Άνοιξε η ρωγμή του ρατσισμού και των διακρίσεων, και μάλιστα, από έναν επιστημονικό σύλλογο, ο οποίος έχει ταχθεί μεταξύ άλλων να προασπίζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Διότι πως αλλιώς θα μπορούσε κανείς να χαρακτηρίσει την απόφαση, του τύπου “αποφασίζομεν και διατάσσομεν” του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΙΣ για τη δημιουργία Συλλόγου Γυναικών Ιατρών, και μάλιστα στο όνομα της διεθνούς πρακτικής!!!

Ποια είναι αυτή η διεθνής πρακτική, η οποία υπαγορεύει τη διάκριση μεταξύ ανδρών και γυναικών στο πεδίο της ιατρικής επιστήμης;

Ποια είναι η αναγκαιότητα την οποίαν θα έλθει να ικανοποιήσει η ίδρυση του Συλλόγου αυτού;

Για ποιο λόγο δεν αποφάσισε η Γενική Συνέλευση για το θέμα αυτό και αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο; Προφανώς και είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως η συμμετοχή ή ίδρυση σωματείων στα οποία θα συμμετέχει ο ΠΙΣ.

Τελικά η διάκριση μεταξύ ανδρών και γυναικών Ιατρών και η οργάνωσή τους σε διακριτούς συλλόγους μήπως είναι άλλη μία πρακτική εφαρμογή του δόγματος διακυβέρνησης “διαίρει και βασίλευε”;

Από πλευράς μας, ως Ιατρικός Σύλλογος Θηβών, εκφράζουμε την αντίθεση και την αγανάκτησή μας για την απόφαση αυτή του ΔΣ του ΠΙΣ και απαιτούμε την άμεση ανάκλησή της μέχρι να αποφασίσει η Γενική Συνέλευση επ’ αυτού.

 

Για τον Ιατρικό Σύλλογο Θηβών

Η Πρόεδρος

ΦΙΛΙΩ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ                                                        

Ο Γεν. Γραμματέας

ΛΟΥΚΑΣ ΑΝΑΝΙΚΑΣ

ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ Ι.Σ.ΘΗΒΩΝ (pdf)