Π.Ι.Σ Α.Π.5440, 16.4.20, Ομάδες υψηλού κινδύνου για σοβαρή νόσηση Covid-19

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε τις ομάδες πληθυσμού που βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο σύμφωνα με την τρέχουσα αναπροσαρμογή του καταλόγου από την Επιτροπή Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες.

Οι ομάδες πληθυσμού με αυξημένο κίνδυνο για σοβαρή νόσηση με Covid-19, μπορούν να προσδιοριστούν επί του παρόντος ως εξής:

• Άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών
• Ασθενείς/άτομα ηλικίας άνω των 45 ετών με:
o Ανθεκτική αρτηριακή υπέρταση παρά την μέγιστη αγωγή
o αρρύθμιστο σακχαρώδη διαβήτη:HbA1c του τελευταίου 3μήνου: ≥8.0% ή Μ.Ο. τιμών γλυκόζης αίματος >200 mg/dLτις τελευταίες 7 ημέρες και ασθενείς με μικρο/μακρο αγγειακές επιπλοκές
o χρόνια αναπνευστικά νοσήματα μέτριου προς σοβαρού βαθμού:ασθενείς με άσθμα με ≥2 παροξύνσεις κατά το τελευταίο έτος παρά την μέγιστη αγωγή (με β-διεγέρτη και εισπνεόμενο κορτικοειδές), ασθενείς με ΧΑΠ που βρίσκονται σε οξυγονοθεραπεία κατ’ οίκον, ή παρουσίασαν≥2 παροξύνσεις κατά το τελευταίο έτος ή/και μία νοσηλεία σε νοσοκομείο, ασθενείς σε μόνιμη οξυγονοθεραπεία για άλλες αναπνευστικές παθήσεις
o χρόνια καρδιαγγειακά νοσήματα εφ’ όσον παρουσιάζουν:κλάσμα εξώθησηςαριστεράς κοιλίας:< 40%, ενεργό ισχαιμία του μυοκαρδίου, άνω του μετρίου βαθμού στενωση ή ανεπάρκεια μιτροειδούς ή αορτικής βαλβίδας, πνευμονική υπέρταση, ιστορικό πρόσφατης καρδιοχειρουργικής επέμβασης (προ τριμήνου) καθώς και οι μυοκαρδιοπάθειες o χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου που υποβάλλονται σε εξωνεφρική κάθαρση o χρόνια ηπατική ανεπάρκεια (κίρρωση) • Άτομα με υψηλό δείκτη μάζας σώματος (BMI>40)
• Άτομα όλων των ηλικιών που παρουσιάζουν σοβαρή ανοσοκαταστολή (συγγενή ή επίκτητη) σύμφωνα με τη γνώμη του θεράποντος ιατρού – Μεταμοσχευμένοι που λαμβάνουν >2 ανοσοκατασταλτικά φάρμακα – HIVασθενείς με CD4<200/μL
• Ασθενείς με διάγνωση νεοπλασίας κατά την τελευταία 5ετία ή που βρίσκονται υπό χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία, ή ανοσοθεραπεία
• Ασθενείς με αιματολογικές κακοήθειες και πολυμεταγγιζόμενα άτομα, δρεπανοκυτταρική αναιμία
• Γυναίκες σε κατάσταση εγκυμοσύνης
Οι ανωτέρω ομάδες αυξημένου κινδύνου δύνανται να αναπροσαρμόζονται ανάλογα με τα νεότερα δεδομένα.

Οι ιατροί και γενικότερα οι υγειονομικοί που ανήκουν σε μία από τις παρακάτω ομάδες θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους το γεγονός αυτό , κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, τα οποία θα πρέπει να προσαρμόζονται αναλόγως.

Απ 5440_πισ Προσ Ισ_ομαδεσ … by Ιατρικός Σύλλογος Θηβών on Scribd