Π.Ι.Σ ΑΠ.94 29.12.2022 Υγιεινή – Νοσηλεία (Εμβολιασμός κατά της Γρίπης του Ενήλικου Πληθυσμού κατά την Περίοδο 2022-2023)

Αθήνα, 29.12.2022, ΑΠ: 94
Προς τους Ιατρικούς Συλλόγους της Χώρας

Κυρία/ε Πρόεδρε,

Σας διαβιβάζουμε έγγραφο του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, Δ/νση Υγειονομικού, Τμήμα 2Ο (Υγειονομικής Πολιτικής & Προληπτικής Ιατρικής), αριθμ.πρωτ. Φ.700/31/597276/Σ.886/28.12.2022, (ΑΠ ΠΙΣ: 93/29.12.2022), με θέμα: Υγιεινή-Νοσηλεία (Εμβολιασμός κατά της Γρίπης του Ενήλικου Πληθυσμού κατά την Περίοδο 2022-2023, με τη παράκληση όπως ενημερώσετε τα μέλη περιοχής ευθύνης του Συλλόγου σας.

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ