Π.Ι.Σ ΑΠ:5332, 02.04.2020, αποστολή εγγράφων

Προς: Προέδρους Ιατρικών Συλλόγων Ιατρικών Συλλόγων της χώρας

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Συνημμένα σας αποστέλλουμε τα παρακάτω έγγραφα που ετοίμασε η Ελληνική Εταιρεία Παιδιατρικών Λοιμώξεων και έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων:

  1. Αλγόριθμος διαχείρισης παιδιών και εφήβων με ύποπτη λοίμωξη από COVID-19.
  2. Πρωτόκολλο διαχείρισης Νεογνού, Επιτόκου με ύποπτο ή επιβεβαιωμένο COVID-19.

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τα μέλη της περιοχής ευθύνης του Συλλόγου σας.

Με εκτίμηση,

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΟΓΝΟΥ ΜΗΤΕΡΑΣ COVID-1 9 (+) _ΔΙΑΒ ΠΙΣ ΑΠ5332 by Ιατρικός Σύλλογος Θηβών on Scribd

Διαχειριση Παιδιων Και Εφηβων μ ε Covid-19_διαβ Πισ 5332 by Ιατρικός Σύλλογος Θηβών on Scribd