ΠΙΣ ΑΠ 2069, Παράταση θητείας Ιατρικών Συλλόγων

Αθήνα, 21/9/2017, ΑΠ:2069

Προς τους Ιατρικούς Συλλόγους της Χώρας,

Αγαπητή/ε κυρία/ε Πρόεδρε

Σας διαβιβάζουμε το υπ’αριθ.πρωτ. 3681/21.9.2017, (ΑΠ ΠΙΣ: 2067/21.9.2017) έγγραφο του Υπουργού Υγείας κ. Ανδρέα Ξανθού, εις το οποίο αναφέρεται η ψήφιση Νόμου, ότι η θητεία των Ιατρικών Συλλόγων (Συλλογικά Όργανα) παρατείνεται από 3 σε 4 έτη, προς γνώση σας και για τις δικές σας ενέργειες.

Ως εκ τούτου, οι παραπέρα ενέργειες για διενέργεια αρχαιρεσιών στους Ιατρικούς Συλλόγους, είναι χωρίς περιεχόμενο.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΘΗΤΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΠ ΠΙΣ 2069 by Ιατρικός Σύλλογος Θηβών on Scribd