ΠΙΣ 2123, εκδήλωση ενδιαφέροντος ειδικών παθολόγων και ειδικών γενικών ιατρών για να στελεχωθούν οι υπό διαμόρφωση Ομάδες Εργασίας Ειδικοτήτων (ΟΕΕ) του ΚΕΣΥ

Προς τους Προέδρους των Ιατρικών Συλλόγων της Χώρας, Αθήνα 18/10/2016 ΑΠ: 2123

Κυρία/ε Πρόεδρε,

Σας διαβιβάζουμε έγγραφο του Υπουργείου Υγείας, Δ/νση Επιστημονικής Τεκμηρίωσης Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης, Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας, αριθμ.πρωτ. ΚΕΣΥ (β)/Γ.Π. οικ.76058/11.10.2016, (ΑΠ ΠΙΣ: 2121/18.10.2016), με θέμα: Διαβίβαση Επιστολής του Προέδρου του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας», προς ενημέρωση σας και δικές σας ενέργειες.

“ΠΡΟΣ: Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο

ΘΕΜΑ: “Διαβίβαση Επιστολής του Προέδρου του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας

Σχετ.: την με ημερ. 11/10/2016 επιστολή του Προέδρου ΚεΣΥ

Σας διαβιβάζουμε την ως άνω σχετ. επιστολή του Προέδρου του ΚεΣΥ και με την παράκληση να διαβιβαστεί σε όλους τους Ιατρικούς Συλλόγους της Χώρας, το συντομότερο δυνατόν.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΕΩΣ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΟΚΚΙΖΑ”

 

“ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  , ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΓΕΙΑΣ , ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                               

ΠΡΟΣ: Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (ΠΙΣ), Αθήνα , 11/10/2016

Το ΚΕΣΥ, προκειμένου να στελεχωθούν οι υπό διαμόρφωση Ομάδες Εργασίας Ειδικοτήτων (ΟΕΕ) που θα αναλάβουν την μεταρρύθμιση της συνολικής μεταπτυχιακής εκπαίδευσης, προσκαλεί την εκδήλωση ενδιαφέροντος ειδικών παθολόγων και ειδικών γενικών ιατρών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν ηλεκτρονικά σύντομο βιογραφικό σε μια σελίδα Α4 στην διεύθυνση pkommata@moh.gov.gr, με την ένδειξη ΠΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ή αντίστοιχα ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ).

Κάθε ΟΕΕ θα αποτελείται από 7 τακτικά μέλη και 7 αναπληρωματικά μέλη, μια ΟΕΕ για κάθε αναγνωρισμένη ειδικότητα ως εξής: 2 μέλη που θα προτείνουν οι Ιατρικές Σχολές (Αναπληρωτές Καθηγητές και Καθηγητές 1ης Βαθμίδας), 2 μέλη Δ/ντες και Συντ. Δ/ντες ΕΣΥ με χρόνο έως τη συνταξιοδότηση τουλάχιστον 3ετϊα (που θα προκύψουν από τη συγκεκριμένη πρόσκληση), 2 μέλη που θα προτείνει το ΚΕΣΥ (1 μέλος ΔΕΠ και 1 μέλος ΕΣΥ των ιδίων βαθμίδων) και 1 μέλος που θα προτείνει ο ΠΙΣ (ελεύθερος επαγγελματίας). Ίδιες ιδιότητες και ευθύνες θα έχουν και τα αναπληρωματικά μέλη που θα συμμετέχουν ενεργά σε κάθε δραστηριότητα των ΟΕΕ, πλην του δικαιώματος της ψήφου, όπου κρίνεται απαραίτητο.

Ως καταληκτική ημερομηνία αποστολής των αιτήσεων, ορίζεται η 15η Νοεμβρίου 2016.

Με εκτίμηση,

Για την Εκτελεστική Επιτροπή,

Ο Πρόεδρος, Καθηγητής Κώστας Β. Μάρκου”

 

Iatrikoi Syllogi AP Pis 18.10.2016 by isthivon on Scribd