ΠΙΣ, ΑΠ:1355, 22.6.17, Έγγραφα προς Κοινοποίηση

Αθήνα 22.6.2017, ΑΠ:1355

Κυρία/ε Πρόεδρε,

Σας διαβιβάζουμε τα εξής έγγραφα:

  1. Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, Γεν.Δ/νση Οργάνωσης & Σχεδιασμού Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας, Δ/νση Φαρμάκου, αριθμ.πρωτ. ΔΒ4Δ/Γ99/οικ.25343/14.6.2017, (ΑΠ ΠΙΣ: 1347/22.6.2017), με θέμα: «Σχετικά με τις δίμηνες συνταγές» &
  2. Υπουργείου Υγείας, Γεν.Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Υπηρεσιών Υγείας, Δ/νση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας & Πρόληψης, αριθμ.πρωτ. Γ3δ/ΔΦΑΥ

9.1/Γ.Π.οικ.47853/21.6.2017, (ΑΠ ΠΙΣ: 1348/22.6.2017), με θέμα: Παγκόσμια Ημέρα Κατά των Ναρκωτικών και της Παράνομης Διακίνησης τους (ΟΗΕ), 26 Ιουνίου 2017. με τη παράκληση όπως ενημερώσετε τα μέλη περιοχής ευθύνης του Συλλόγου σας.

 

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΑΠ ΠΙΣ 1355 by Ιατρικός Σύλλογος Θηβών on Scribd