ΠΙΣ – 26.03.2020_ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΙΣ ΠΡΟΣ ΥΥ

Α.Π.: 5237 Αθήνα, 26/03/2020

Προς Υπουργό Υγείας κ. Β. Κικίλια

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Στην παρούσα φάση θεωρούμε σκόπιμο να υπάρξουν άμεσα οι απαραίτητες αλλαγές ώστε οι ασθενείς που βρίσκονται στο σπίτι τους να έχουν τη δυνατότητα διάγνωσης εκτός νοσοκομείων, προκειμένου τις επόμενες ημέρες στις κρατικές δομές – Κέντρα Υγείας, ΤοΜΥ και νοσοκομεία – να προσέρχονται μόνο διαγνωσμένοι για COVID-19 ασθενείς ή ασθενείς για άλλους επείγοντες λόγους.

Για την επίτευξη του ανωτέρου, θα πρέπει τα εργαστήρια να λειτουργούν για τις απλές διαγνωστικές εξετάσεις (εξετάσεις αίματος, ακτινογραφίες θώρακος, CT θώρακος) με την οργάνωση και λειτουργία συστήματος ασφαλούς μεταφοράς στις παραπάνω δομές. Επίσης θα πρέπει ΑΜΕΣΑ να χορηγηθούν υλικά προσωπικής προστασίας στα ιδιωτικά ιατρεία (μάσκες, γάντια, γυαλιά, αντισηπτικά), ώστε οι ιατροί των ειδικοτήτων Παθολογίας, Παιδιατρικής, Γενικής Ιατρικής, Πνευμονολογίας, να έχουν τη δυνατότητα εξέτασης ασθενών στο ιατρείο τους ή κατά προτίμηση κατ’ οίκο εφαρμόζοντας τους κανόνες ατομικής προστασίας.

Με δεδομένο ότι οι περισσότεροι ιατροί των ειδικοτήτων αυτών το καλοκαίρι του 2018 είδαν τις συμβάσεις τους να λύνονται μονομερώς για να πιεστούν να συμμετάσχουν στο θεσμό του Οικογενειακού Ιατρού, είναι αναγκαίο και σκόπιμο να προβείτε άμεσα στη συλλογική σύμβαση εργασίας μεταξύ ΠΙΣ και ΕΟΠΥΥ, που κατ’ επανάληψη έχει προαναγγελθεί και να θεσπίσετε ειδική αμοιβή για επίσκεψη κατ’ οίκον.

Επιπρόσθετα, ζητούμε την ταχύτατη ανακοίνωση αλγορίθμου αντιμετώπισης ασθενών πριν και μετά τη διάγνωση για τους ασθενείς που βρίσκονται εκτός νοσοκομείων, καθώς και την καθιέρωση ευέλικτου τρόπου συλλογής δειγμάτων για τη διενέργεια τεστ PCR (με γαργαρισμό κατ’ οίκον), καθώς και σαφείς οδηγίες για την αξιοπιστία και τη χρησιμότητα των διαφόρων τεστ που κατακλύζουν διαφημιστικά το διαδίκτυο.

Στο πλαίσιο αυτό η τηλεϊατρική, παρά την ανυπαρξία νομοθετικού πλαισίου για αυτή, μπορεί να αποδειχθεί ένα χρήσιμο εργαλείο για την παρακολούθηση των ασθενών, αλλά ανησυχούμε βαθύτατα για την αποκλειστική χρήση της καθώς δεν υπάρχει εξοικείωση σε αυτήν ούτε για τους ιατρούς, ούτε για τους ασθενείς και είναι σαφές ότι δεν υποκαθιστά και δεν είναι ανάλογη της κλινικής πράξης. Όσον αφορά την τηλεφωνική επικοινωνία, τα όρια της είναι σαφώς περιορισμένα και φαίνεται να εξαντλούνται χρονικά.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τα ανωτέρω είναι η χρήση μέτρων ατομικής προστασίας από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και για το λόγο αυτό ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος έχει κατ΄ επανάληψη συστήσει στους ιατρούς να λειτουργούν για τα έκτακτα και επείγοντα περιστατικά μόνο εφόσον διαθέτουν τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των ασθενών και του προσωπικού των ιατρειών ώστε τα ιατρεία και τα εργαστήρια  να μην αποτελέσουν σημεία διασποράς της νόσου.

Τέλος, βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας αποστείλουμε συνημμένα την επιστολή της Ελληνικής Δερματολογικής Εταιρείας, η οποία δωρίζει τρεις αναπνευστήρες.

 

_26!03!2020_ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΙΣ ΠΡΟΣ ΥΥ by Ιατρικός Σύλλογος Θηβών on Scribd