ΠΙΣ ΑΠ 272, 3.2.2017

Προς τους Προέδρους των Ιατρικών Συλλόγων της Χώρας

Κύριε/ε Πρόεδρε,

Σας διαβιβάζουμε τα εξής έγγραφα:

  1. Υπουργείου Υγείας, Γεν.ΔΛ/ση Δημόσιας Υγείας, αριθμ.ττρωτ. Γ4β/Γ.Π/οικ.3291/17.1.2017, (ΑΠ ΠΙΣ: 243/1.2.2017), με θέμα:”Πρόγραμμα ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων ιατρικών και οδοντιατρικών ειδικοτήτων Επιτροπών με έδρα την Αθήνα περιόδου ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017″
  2. Υπουργείου Υγείας, Γεν.Δ/νση Δημόσιας Υγείας, Δ/νση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, αριθμ.πρωτ. Γ3δ/Δ/ΦΑΥ2Α1/Γ.Π. 3344/24.01.2017, (ΑΠ ΠΙΣ: 239/1.2.2017), με θέμα: «Χορήγηση Αιγίδας του Υπουργείου Υγείας στην Ημερίδα Ενημέρωσης με θέμα:”Το νέο Βιβλιάριο Υγείας του Παιδιού: φιλοσοφία και τεκμηρίωση»
  3. Υπουργείου Υγείας, Γεν.Δ/νση Δημόσιας Υγείας, Δ/νση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, αριθμ.πρωτ. Γ3δ/Δ/ΦΑΥ2Α1/Γ.Π.4425/24.1.2017, (ΑΠ ΠΙΣ:238/1.2.2017), με θέμα:”Χορήγηση Αιγίδας του Υπουργείου Υγείας σε Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα με θέμα:”Προετοιμασία ιατρών προς Υπηρεσία Υπαίθρου. Εκπαίδευση σε συνήθη πρακτικά ιατρικά προβλήματα.»
  4. Υπουργείο Υγείας, Γεν.Δ/νση Δημόσιας Υγείας, Δ/νση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, αριθμ.πρωτ. Γ3δ/ΦΑΥ2Α 1/Γ.Π. 2627/24.1.2017, (ΑΠ ΠΙΣ: 237/1.2.017), με θέμα: «Χορήγηση Αιγίδας του Υπουργείου Υγείας στην 11° Νοσηλευτική Ημερίδα με θέμα, «Νοσοκομειακές Λοιμώξεις. Ενημέρωση -Ευαισθητοποίηση – Εκπαίδευση».

με τη παράκληση όπως ενημερώσετε τα μέλη περιοχής ευθύνης του Συλλόγου σας.

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΑΠ ΠΙΣ 272 by Ιατρικός Σύλλογος Θηβών on Scribd