ΠΙΣ ΑΠ 922, 20-04-2017, Διαβίβαση Εγγράφων για ενημέρωση των μελών

“Κυρία/ε Πρόεδρε, Σας διαβιβάζουμε τα εξής έγγραφα:

  1. Υπουργείου Υγείας, Γεν.Δ/νση Δημόσιας Υγείας, Δ/νση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας, Τμήμα Δ’ αριθμ.πρωτ. Γ3δ/ΔΦ3.3.13,18, ΦΑΥ4,6/Γ.Π.24710/12.4.2017,(ΑΠ ΠΙΣ: 908/19.4.2017), με θέμα: «Ενημέρωση σχετικά με τη κατάθεση αιτημάτων οργάνωσης και υλοποίησης παρεμβάσεων/δράσεων για θέματα υγεία σε μαθητικό πληθυσμό Σχολικών Μονάδων»
  2. Υπουργείου Υγείας, Γεν.Δ/νση Δημόσας Υγείας & Υπ.Υγείας, Δ/νση Δημόσιας Υγείας, Τμήμα Μεταδοτικών & Μη Μεταδοτικών Νοσημάτων, αριθμ.πρωτ. Πα/Γ.Π. 19010/6.4.2017, (ΑΠ ΠΙΣ: 914/20.4.2017), με θέμα: «Προγράμματα καταπολέμησης των κουνουπιών, σχετική ενημέρωση και προφύλαξη του κοινού για το έτος 2017»,
  3. Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. Δ/νση Λειτουργίας & Υποστήριξης Εφαρμογών Μητρώων, αριθμ.πρωτ. 2866/18.4.4017/31.3.2017, (ΑΠ ΠΙΣ: 907/19.4.2017), με θέμα: «Ενημέρωση για Ασφαλιστική Ικανότητα»,

με τη παράκληση όπως ενημερώσετε τα μέλη περιοχής ευθύνης του Συλλόγου σας. Για τον ΠΙΣ”

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF.

 

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΑΠ ΠΙΣ 922 by Ιατρικός Σύλλογος Θηβών on Scribd