ΠΙΣ ΑΠ: 115, 18-1-2017, ενημέρωση μελών από ΕΟΠΥΥ για είδη πρόσθετης περίθαλψης, Υγειονομικού Υλικού, Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων, Συμπληρωμάτων Ειδικής Διατροφής και για αποζημίωση δαπανών στους ασφαλισμένους για θεραπείες Ειδικής Αγωγής και αγορά Οπτικών Ειδών

Προς τους Προέδρους των Ιατρικών Συλλόγων της Χώρας

Κυρία/ε Πρόεδρε,

Σας διαβιβάζουμε τα εξής έγγραφα:

  1. Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, Γεν.Δ/νση Οργάνωσης και Σχεδιασμού Αγοράς Υπηρεσιών, αριθμ.πρωτ. ΔΒ3/οικ.408/3.1.2017, (ΑΠ ΠΙΣ: 89/16.1.2017), με θέμα: «Νέα Διαδικασία, Υποβολές συμβεβλημένων παροχών για είδη πρόσθετης περίθαλψης, Υγειονομικού Υλικού, Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων, Συμπληρωμάτων Ειδικής Διατροφής μετά την υπογραφή συμβάσεων» και
  2. Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, Γεν.Δ/νση Οργάνωσης και Σχεδιασμού Αγοράς Υπηρεσιών, αριθμ.πρωτ. ΔΒ3Α/οικ.1686/13.1.2017, (ΑΠ ΠΙΣ: 91/16.1.2017), με θέμα: «Παράταση προθεσμίας για αποζημίωση δαπανών στους ασφαλισμένους για θεραπείες Ειδικής Αγωγής και αγορά Οπτικών Ειδών, μέχρι 1.2017», με τη παράκληση όπως ενημερώσετε τα μέλη περιοχής ευθύνης του Συλλόγου σας.

PIS AP 115 by Ιατρικός Σύλλογος Θηβών on Scribd