ΠΙΣ ΑΠ: 2314, 16.10.2017, Έγκριση διατροφικών συστάσεων για γενικό πληθυσμό και ειδικές πληθυσμιακές ομάδες

Προς τους Ιατρικούς Συλλόγους της Χώρας

Αθήνα 16.10.2017
ΑΠ: 2314

Κυρία/ε Πρόεδρε,

Σας διαβιβάζουμε έγγραφο του Υπουργείου Υγείας, Γεν.Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Υπηρεσιών Υγείας, Τμήμα Α’- Μεταδοτικών και μη Μεταδοτικών Νοσημάτων, αριθμ.πρωτ. ΓΙα/ΓΠ οικ.76309/11.10.2017, (ΑΠ ΠΙΣ: 2338/18.10.2017), με θέμα: «Έγκριση διατροφικών συστάσεων για γενικό πληθυσμό και ειδικές πληθυσμιακές ομάδες», με τη παράκληση όπως ενημερώσετε τα μέλη περιοχής ευθύνης του Συλλόγου σας.

Εμμανουήλ Ηλιάκης

Προϊστάμενος Διοικ. Υπηρεσιών

 

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΑΠ ΠΙΣ 2341 by Ιατρικός Σύλλογος Θηβών on Scribd