ΠΙΣ, ΑΠ: 2314, 16.10.2017, Σχετικά με συνταγογράφηση εμβολίου PNEUMOVAX 23

Προς τους Ιατρικούς Συλλόγους της Χώρας

16.10.2017

Αθήνα, ΑΠ:   2314

Κυρία/ε Πρόεδρε,

Σας διαβιβάζουμε έγγραφο του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, Γεν.Δ/νση Οργάνωσης & Σχεδιασμού Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας, Τμήμα: Σχεδιασμού και Παρακολούθησης Χορήγησης Φαρμάκων, αριθμ.πρωτ. ΔΒ4Α/Γ23/οικ.41996/13.10.2017, (ΑΠ ΠΙΣ: 2300/13.10.2017), με θέμα: Σχετικά με συνταγογράφηση εμβολίου PNEUMOVAX 23, με τη παράκληση όπως ενημερώσετε τα μέλη περιοχής ευθύνης του Συλλόγου σας.

Για τον Π.Ι.Σ

Εμμανουήλ Ηλιακής Προϊστάμενος Διοικ.Υπηρεσιών

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΑΠ 2314 by Ιατρικός Σύλλογος Θηβών on Scribd