ΠΙΣ ΑΠ: 2866, 22/12/2017

Προς τους Ιατρικούς Συλλόγους Της Χώρας

Κυρία/ε Πρόεδρε, Σας διαβιβάζουμε τα εξής έγγραφα:

  1. Υπουργείο Υγείας, Γεν.Δ/νση Υπηρεσιών Υγείας, Δ/νση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Τμήμα ΓΆνάπτυξης Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας και Πρόληψης, αριθμ.πρωτ. Γ1γ/ΓΦ2, ΦΑΥ7/82003, (ΑΠ ΠΙΣ: 2839/19.12.2017), με θέμα: «Ενημέρωση σχετικά με υποχρέωση κατάρτισης Προγράμματος Επικοινωνιακής Προβολής έτους 2018» και
  2. Υπουργείο Υγείας, Γεν.Δ/νση Υπηρεσιών Υγείας, Δ/νση Ιατρών, Επιστημόνων και Επαγγελματιών Υγείας, Τμήμα Α’, αριθμ.πρωτ. Γ4β/Γ.Π. οικ.93505/14.12.2017, (ΑΠ ΠΙΣ: 2857/21.12.2017), με θέμα: «Σχετικώς με το δικαίωμα αναγνώρισης του χρόνου άσκησης στο εξωτερικό για απόκτηση τίτλου ειδικότητας ή πιστοποιητικού εξειδίκευσης σε ειδικότητες ή εξειδικεύσεις μη θεσμοθετημένες», με τη παράκληση όπως ενημερώσετε τα μέλη περιοχής ευθύνης του Συλλόγου σας.

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΑΠ ΠΙΣ 2866 by Ιατρικός Σύλλογος Θηβών on Scribd