ΠΙΣ, ΑΠ:1049, 19.4.2018, Κοινοποίηση 3 Εγγράφων

Προς τους Ιατρικούς Συλλόγους της Χώρας
Αθήνα 19/4/2018 ΑΠ: 1049

Κυρία/ε Πρόεδρε,
Σας διαβιβάζουμε τα εξής έγγραφα:

1. Υπουργείου Υγείας, Γεν.Δ/νση Υπηρεσιών Υγείας, Δ/νση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Τμήμα Γ’ Ανάπτυξης Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας και Πρόληψης, αριθμ.πρωτ. Γ1γ/Δ/ΦΑΥ2Α1/Γ.Π. 16300/26.3.2018, (ΑΠ ΠΙΣ: 1031/18.4.2018) με θέμα: «Χορήγηση Αιγίδας του Υπουργείου Υγείας στο 45° Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας Μεταβολισμού & Σακχαρώδη Διαβήτη»
2. Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, αριθμ.πρωτ.25767/28.3.2018, (ΑΠ ΠΙΣ: 1035/18.4.2018) με θέμα:Τροποποίηση της εγκυκλίου ΕΟΦ που αφορά στον τρόπο διάθεσης των φαρμακευτικών προϊόντων, που περιέχουν ως δραστικό συστατικό: κεφαλοσπορίνες τρίτης γενεάς (από του στόματος χορηγούμενες), νεώτερες κινολόνες (από του στόματος χορηγούμενες), νεώτερες κινολόνες (για τοπική οφθαλμική χρήση), νεώτερες κινολόνες (για τοπική ωτική χρήση) και συυπλήρωσή της υε (φαρμακευτικά προϊόντα που περιέχουν νεώτερες κινολόνες (για δερματολογική χρήση).
3. Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, με αριθμ.πρωτ. 15553/18.4.2018, (ΑΠ ΠΙΣ:1025/18.4.2018), με θέμα: «Σχετικά με φάρμακα για ασθενείς με μη εξαιρέσιμο ή μεταστατικό μελάνωμα με τη μετάλλαξη ΒΚΑΡΝ/600, με τη παράκληση όπως ενημερώσετε τα μέλη περιοχής ευθύνης του Συλλόγου σας.

Για τον Π.Ι.Σ

Εμμανουήλ Ηλιακής
Προϊστάμενος Διοικ. Υπηρεσιών

Iatρικοι Συλλογοι Απ Πισ 1049 by Ιατρικός Σύλλογος Θηβών on Scribd