ΠΙΣ, ΑΠ:1327, 19.6.17, Έγγραφα προς κοινοποίηση

Αθήνα 19.6.2017, ΑΠ1327

Κυρία/ε Πρόεδρε,

Σας διαβιβάζουμε τα εξής έγγραφα:

  1. Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, Γεν.Δ/νση Οργάνωσης & Σχεδιασμού Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας, Δ/νση Φαρμάκου, αριθμ.πρωτ. Γ32/43972/15/13.6.2017, (ΑΠ ΠΙΣ 1294/15.6.2017) με θέμα: Διευκρινίσεις σχετικά με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για νευρολογικά φάρμακα που εξετάζονται από τις Επιτροπές Φαρμάκων Εξωτερικού και Υψηλού Κόστους
  2. Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Περιφερειακή Διεύθυνση Συντάξεων και Πρόνοιας του Τομέα Υγειονομικού-Τμήμα Οικονομικού Μητρώου, αριθμ.πρωτ. 816159/6.6.2017/31.5.2017, (ΑΠ ΠΙΣ: 1295/15.6.2017), με θέμα: Ενημέρωση σχετικά με την υπαγωγή σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία

με τη παράκληση όπως ενημερώσετε τα μέλη περιοχής ευθύνης του Συλλόγου σας.

 

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΑΠ ΠΙΣ 1327 by Ιατρικός Σύλλογος Θηβών on Scribd