ΠΙΣ ΑΠ:1482, 11.7.2017, έγγραφο με θέμα “Σχετικά με φάρμακα (απευθείας δρώντα αντιικά) για τη θεραπεία της ηπατίτιδας C.”

Προς τους Ιατρικούς Συλλόγους της Χώρας

Αγαπητή/έ κυρία/ε Πρόεδρε,

Σας διαβιβάζουμε έγγραφο του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, Γεν.Δ/νση Οργάνωσης και Σχεδιασμού, Δ/νση Φαρμάκου, Τμήμα Σχεδιασμού και Παρακολούθησης Χορήγησης Φαρμάκων, αριθμ.πρωτ. 29752/11.7.2017, (ΑΠ ΠΙΣ: 1481/11.7.2017), με θέμα: “Σχετικά με φάρμακα (απευθείας δρώντα αντιικά) για τη θεραπεία της ηπατίτιδας C.”, με τη παράκληση όπως ενημερώσετε τα μέλη περιοχής ευθύνης του Συλλόγου σας.

 

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΑΠ ΠΙΣ 1482 by Ιατρικός Σύλλογος Θηβών on Scribd