ΠΙΣ, ΑΠ:181, 23.1.2018, Φάρμακα που εξετάζονται από τις επιτροπές Φαρμάκων Εξωτερικού και Υψηλού Κόστους

“Σας διαβιβάζουμε έγγραφο Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, Γεν.Δ/νση Οργάνωσης & Σχεδιασμού Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας, Δ/νση Φαρμάκου, Τμήμα Σχεδιασμού και Παρακολούθησης Χορήγησης Φαρμάκων, αριθμ.πρωτ. 2308/18.1.2018, (ΑΠ ΠΙΣ: 173/22.1.2018), με θέμα: “Σχετικά με φάρμακα που εξετάζονται από τις επιτροπές Φαρμάκων Εξωτερικού και Υψηλού Κόστους”, με τη παράκληση όπως ενημερώνεστε τα μέλη περιοχής ευθύνης του Συλλόγου σας.”

 

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΑΠ ΠΙΣ 181 by Ιατρικός Σύλλογος Θηβών on Scribd