ΠΙΣ, ΑΠ:200, 25.1.2018, Κοινοποίηση 3 Εγγράφων

“Κυρία/ε Πρόεδρε,

Σας διαβιβάζουμε τα εξής έγγραφα:

  1. Υπουργείου Υγείας, Γεν.Δ/νση Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση Ιατρών, Επιστημόνων και Επαγγελματιών Υγείας, Τμήμα Ιατρών, Οδοντιάτρων και Φαρμακοποιών, αριθμ.πρωτ. Γ5α/Γ.Π. οικ.3624/16.1.2018, ( ΑΠ ΠΙΣ: 102/24.1.2018), με θέμα: «Παράταση της θητείας των μελών των εξεταστικών Επιτροπών ιατρικών και οδοντιατρικών ειδικοτήτων με Εδρα την Αθήν, την Αλεξανδρούπολη, την Πάτρα, το Ηράκλειο Κρήτης, τη Θεσσαλονίκη, τα Ιωάννινα, την Λάρισα»
  2. Υπουργείο Υγείας, Γεν.Δ/νση Υπηρεσιών Υγείας, Δ/νση Ιατρών, Επιστημόνων και Επαγγελματιών Υγείας, Τμήμα Ιατρών, Οδοντιάτρων και Φαρμακοποιών, αριθμ.πρωτ. Γ5α/Γ.Π. οικ.3631/16.1.2018, (ΑΠ ΠΙΣ: 190/24.1.2018), με θέμα: «Παράταση της θητείας των μελών της Εξεταστικής Επιτροπής για την Εξειδίκευση στη Λοιμωξιολογία, με έδρα την Αθήνα» &
  3. Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, Γεν.Δ/νση: Οργάνωσης και Σχεδιασμού Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας, Δ/νση Φαρμάκου, Τμήμα: Σχεδιασμού και Παρακολούθησης Χορήγησης Φαρμάκων, με αριθμ.πρωτ. Γ32/2/οικ.2912/23.1.2018, (ΑΠ ΠΙΣ 196/25.1.2018), με θέμα: Διευκρινίσεις σχετικά με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για το ραδιοφάρμακο ΧΟΡΙ0Ο από τις Επιτροπές Φαρμάκων Εξωτερικού και Υψηλού Κόστους ΕΟΠΥΥ.

με τη παράκληση όπως ενημερώσετε τα μέλη περιοχής ευθύνης του Συλλόγου σας.”

Iatρικοι Συλλογοι Απ Πισ 200 by Ιατρικός Σύλλογος Θηβών on Scribd