ΠΙΣ ΑΠ:2522, 8.11.2017

Σας διαβιβάζουμε έγγραφο του τομέα Υγειονομικών, πρ. ΕΤΑΑ, Πρόεδρος Διοικούσας επιτροπής, αρ.πρωτ.142141731/31.102017 (ΑΠ.ΠΙΣ 2521/8.11.2017), με την παράκληση όπως ενημερώσετε τα μέλη περιοχής ευθύνης του συλλόγου σας.

Εμμανουήλ Ηλιάκης

Προιστάμενος Διοικ.Υπηρεσιών

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΑΠ ΠΙΣ 2522 by Ιατρικός Σύλλογος Θηβών on Scribd