ΠΙΣ, ΑΠ:253, 1.2.2018, Κοινοποίηση 2 Εγγράφων

“Κυρία/ε Πρόεδρε,
Σας διαβιβάζουμε τα εξής έγγραφα:
1. Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, Γεν.Δ/νης Οργάνωσης & Σχεδιασμού Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας, Δ/νση Φαρμάκου, Τμήμα: Σχεδιασμού και Παρακολούθησης Χορήγησης Φαρμάκων, αριθμ.πρωτ. Γ32/2/οικ.2912/23.1.2018, (ΑΠ ΠΙΣ: 228/30.1.2018), με θέμα: “Διευκρινίσεις σχετικά με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για το ραδιοφάρμακο ΧΟΡΙΟΟ από τις Επιτροπές Φαρμάκων Εξωτερικού και Υψηλού Κόστους ΕΟΠΥΥ» &
2. Υπουργείου Υγείας, Γεν.Δ/νση Υπηρεσιών Υγείας, Δ/νση Ιατρών, Επιστημόνων και Επαγγελματιών Υγείας, Τμήμα Ιατρών, Οδοντιάτρων και Φαρμακοποιών, ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ αριθμ.πρωτ. Γ5α/Γ.Π. οικ.5319/22.1.2018, (ΑΠ ΠΙΣ: 241/31.1.2018), με θέμα: «Πρόγραμμα ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων ιατρικών και οδοντιατρικών ειδικοτήτων με έδρα την Αθήνα περιόδου Φεβρουαρίου 2018»”

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΑΠ ΠΙΣ 228 by Ιατρικός Σύλλογος Θηβών on Scribd