ΠΙΣ ΑΠ 1185, Διαβίβαση εγγράφων για την ενημέρωση των Ιατρικών συλλόγων

“Αθήνα 24.5.2017 ΑΠ:   1185

Προς τους Ιατρικούς Συλλόγους της Χώρας

Κυρία/ε Πρόεδρε,

Σας διαβιβάζουμε τα εξής έγγραφα:

  1. Υπουργείου Υγείας, Γεν.Δ/νση Δημόσιας Υγείας, Δ/νση Επαγγελμάτων Υγείας, Τμήμα Β’, αριθμ.πρωτ. Γ4β/Γ.Π/οικ.35146/12.5.2017, (ΑΠ ΠΙΣ: 1182/24.5.2017), με θέμα: «Πρόγραμμα διενέργειας εξετάσεων για τη χορήγηση άδειας εκτέλεσης Υπερήχων περιόδου ΜΑΪΟΥ 2017»
  2. Υπουργείου Υγείας, Γεν.Δ/νση Δημόσιας Υγείας, Τμήμα Α’& Δ’, αριθμ.πρωτ. Πα/Γ.Π.οικ.35136/10.5.2017, (ΑΠ ΠΙΣ: 1180/24.5.2017), με θέμα: «Πρόληψη των επιπτώσεων από την εμφάνιση υψηλών θερμοκρασιών και καύσωνα» και
  3. Υπουργείου Υγείας, Γεν.Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Υπηρεσιών Υγείας, Τμήμα Μεταδοτικών και μη Μεταδοτικών Νοσημάτων, αριθμ.πρωτ. ΥΙα/Γ.Π. οικ.35902/11.5.2017, (ΑΠ ΠΙΣ: 1183/24.5.2017), με θέμα: «Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή»,

με τη παράκληση όπως ενημερώσετε τα μέλη περιοχής ευθύνης του Συλλόγου σας”

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΑΠ ΠΙΣ 1185 by Ιατρικός Σύλλογος Θηβών on Scribd