ΠΙΣ, Ενημέρωση

ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Πλουτάρχου 3, GR-10675 Αθήνα

Τ. 210 72 58 660/661/662

Φ. 210 72 58 663

Website : www.pis.gr

 

ΑΠ1938- ΥΠ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΓ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠ1983- ΔΙΑΒΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ1938 ΥΠ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΓ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ