Παγκόσμια Εβδομάδα Ιατρικού Θηλασμού 1-7 Νοεμβρίου 2014

Παγκόσμια Εβδομάδα Ιατρικού Θυλασμού 1-7 Νοεμβρίου 2014, Έγγραφο προς Ιατρικούς Συλλόγους

www.pis.gr

ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΙΣ ΙΑΤΡ