Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. στο Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»

“Σας διαβιβάζουμε την 653/17-7-2017 (ΑΔΑ: ΩΡΛ746906Β-ΟΚΖ) Απόφαση προκήρυξης της πλήρωσης επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν.Θ. « Γ. Παπανικολάου»   και παρακαλούμε για δικές σας ενέργειες.

Ο Διοικητής Κωνσταντίνος   Εμμανουηλίδης”

DOC_20170717133257 by Ιατρικός Σύλλογος Θηβών on Scribd

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_7 by Ιατρικός Σύλλογος Θηβών on Scribd