ΠΙΣ ΑΠ: 2372, 23.10.2017, ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΕΟΠΥΥ κ.ΣΩΤΗΡΙΟ ΜΠΕΡΣΙΜΗ

Κοινοποίηση: Ιατρικούς Συλλόγους

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου κατά τη συνεδρίαση του της Παρασκευής 20.10.2017, συζήτησε την αιφνιδιαστική ανακοίνωση σας (τελεσιγραφικού τύπου), για συμψηφισμό οφειλών των παροχών εργαστηριακών και κλινικοεργαστηριακών ιατρών και εκτός των αναφερομένων στην υπ’αριθμ.2362/20.10.2017 επιστολή μας, αποφάσισε:

  • Ζητούμε επανεξέταση των δεδομένων.
  • Τόκο υπερημερίας νια το 10% των τεσσάρων ετών, το οποίο παρακρατήθηκε και μετά να ακολουθήσει ο συμψηφισμός με το εΐ3\Λ/03θκ 2013-2015.
  • Να αφαιρεθούν από το είθννοθεκ του 2015, οι οφειλές των τριών μηνών που παρακρατήθηκαν προς τους παρόχους από τον ΕΟΠΥΥ εντός του

–  Η καταβολή των οφειλομένων ποσών, να πραγματοποιηθεί σε 120 δόσεις.

Κάθε πάροχος όταν έχει οιανδήποτε αμφιβολία νια τα ποσά συμψηφισμού να διατυπώσει τις επιφυλάξεις του στην αρμόδια ΠΕΔΙ.

Να χρησιμοποιήσει επίσης κάθε πρόσφορο μέσο ακόμη και δικαστικό, προς αποκατάσταση κάθε αδικίας.

Έχουμε τη βεβαιότητα, αλλά και ζητάμε επιτακτικά, ότι η ασφυκτική και εκτός κανόνων δικαίου προθεσμία των τριών ημερών θα παραταθεί, καθόσον είναι πρακτικώς αδύνατον στα στενά αυτά περιθώρια να γίνει έλεγχος των στοιχείων.

 

ΠΡΟΕΔΡΟ ΕΟΠΥΥ κ. ΣΩΤΗΡΙΟ ΜΠΕΡΣΙΜΗ ΑΠ ΠΙΣ 2372 by Ιατρικός Σύλλογος Θηβών on Scribd