ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ

Το  Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Θηβών που συνεδρίασε την 7η Σεπτεμβρίου, μετά την απόφαση του ΔΣ του ΠΙΣ για ενιαία ημερομηνία εκλογών των ιατρικών συλλόγων και έχοντας υπ΄ όψη τις διατάξεις των άρθ.24,25,28,29,55 του Β.Δ. της 7-11-57,την με αρ.πρωτ.Γ4β/Γ.Π.οικ12266/15-2-2017 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας κ.Παύλου Πολάκη ,αποφάσισε την προκήρυξη εκλογών για την Κυριακή  22/10/2017.

ΚΑΛΟΥΜΕ

Α.

Τα μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Θηβών σε εκλογές στις 22 Οκτωβρίου 2017 Κυριακή και ώρα 8.30  έως την δύση του ηλίου 19.00 για την ανάδειξη:

  1. ΕΠΤΑ (7) Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
  2. ΕΝΟΣ Προέδρου του Πειθαρχικού Συμβουλίου και ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) Τακτικών μελών  του Πειθαρχικού Συμβουλίου, ΕΝΟΣ Αντιπροέδρου του Πειθαρχικού Συμβουλίου  και ΤΡΙΩΝ (3) Αναπληρωματικών μελών
  3. ΤΡΙΩΝ (3) Τακτικών Μελών Εξελεγκτικής Επιτροπής
  4. ΔΥΟ Εκπροσώπων του Ιατρικού Συλλόγου Θηβών για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.
  • Υποβολή υποψηφιοτήτων μέχρι 22/9/2017 ημέρα Παρασκευή έως 14.30 στα γραφεία του Ι.Σ.Θ.
  • Δικαίωμα ψήφου θα έχουν τα μέλη του Συλλόγου τα οποία θα τακτοποιηθούν ταμειακά για το  2017.
  • Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος  είναι υποχρεωτική για τα μέλη σύμφωνα με το Νόμο 727/77. Τυχόν παράλειψη του εκλογικού δικαιώματος συνιστά πειθαρχικό αδίκημα.
  • Απαγορεύεται στα μέλη να ψηφίσουν με πληρεξούσιο.

Β.

Τα μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Θηβών στην Γενική Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση που θα γίνει στις 04/10/17 ημέρα Τετάρτη, στα γραφεία του ΙΣΘ   (Κάδμου 1) και ώρα 20.00. Σε περίπτωση μη απαρτίας θα πραγματοποιηθεί στις 11/10/17  ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Σ.Θ.

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΦΙΛΙΩ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ                                                       ΛΟΥΚΑΣ ΑΝΑΝΙΚΑΣ

Site by Ιατρικός Σύλλογος Θηβών on Scribd