Σχετικά με την εγγραφή των ιατρών που συνταγογραφούν παροχές υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., στο ηλεκτρονικό μητρώο

Ενημέρωση Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου:

“Προς τους Ιατρικούς Συλλόγους της Χώρας, Αθήνα 1.6.2016 ΑΠ: 10 68

Κυρία/ε Πρόεδρε,

Σας διαβιβάζουμε το εξής έγγραφο:

1.   Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, Γεν.Δ/νση Οργάνωσης και Σχεδιασμού Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας, Δ/νση: Στρατηγικού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Αναπτυξιακών Εργων, αριθμ.πρωτ. 19328/23.5.2016, (ΑΠ ΠΙΣ: 1067/1.6.2016), με θέμα: «Σχετικά με την εγγραφή των ιατρών που συνταγογραφούν παροχές υγείας του ΕΟΠΥΥ, στο ηλεκτρονικό μητρώο». με τη παράκληση όπως ενημερώσετε τα μέλη περιοχής ευθύνης του Συλλόγου σας.”

“ΘΕΜΑ: «Σχετικά με την εγγραφή των ιατρών που συνταγογραφουν παροχές υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., στο ηλεκτρονικό μητρώο.»

Με την παρούσα επιστολή σας διαβιβάζουμε την ανακοίνωση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., σχετικά με την εγγραφή στο ηλεκτρονικό μητρώο του Οργανισμού, όλων των ιατρών που συνταγογραφούν για τις αποζημιούμενες από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παροχές (φάρμακα, διαγνωστικές εξετάσεις, φυσικοθεραπείες, είδη πρόσθετης περίθαλψης), μέχρι και την 30-06-2016. Σας παρακαλούμε να ενημερώσετε σχετικά τα μέλη σας. Παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.

Συνημμένα: ανακοίνωση Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (σελ. 1)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο ΕΟΠΥΥ στα πλαίσια της πλήρους καταγραφής και πιστοποίησης των γιατρών που συνταγογραφούν για όλες τις αποζημιούμενες από αυτόν παροχές (φάρμακα, διαγνωστικές εξετάσεις, φυσικοθεραπείες, είδη πρόσθετης περίθαλψης) καλεί όσους γιατρούς δεν έχουν ήδη εγγραφεί στο ηλεκτρονικό του μητρώο να το πράξουν μέχρι και την 30-06-2016. Μετά από αυτή την ημερομηνία συνταγές, παραπεμπτικά και ιατρικές γνωματεύσειςπου εκδίδονται από γιατρούς που δεν έχουν πιστοποιηθεί δεν θα αποζημιώνονται από τον Οργανισμό. Για την εγγραφή παρακαλούμε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του Οργανισμού στο www.eopyy.gov.gr στο πεδίο «Εφαρμογές» –> «Ιατρικές Υπηρεσίες» –> «Εγγραφή Ιατρών για Παροχές ΕΚΠΥ» και να ακολουθήσετε τις σχετικές οδηγίες. Για τυχόν διευκρινήσεις επί της διαδικασίας παρακαλούμε να απευθύνεστε στο edapy@eopyy.gov.gr.

Παρακαλούμε για τη συνδρομή και κατανόηση όλων σας σε σχέση με την ακολουθούμενη διαδικασία, η οποία απώτερο στόχο έχει τη δημιουργία ενός αξιόπιστου ιατρικού μητρώου που θα διασφαλίσει τη διαφάνεια, τον αξιόπιστο έλεγχο της παραβατικότητας και επιπρόσθετα θα δώσει τη δυνατότητα για προσωποποιημένη ενημέρωση των γιατρών (μέσω της εφαρμογής) σχετικά με ανακοινώσεις του Οργανισμού ή για θέματα που τους αφορούν.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Σ. ΜΠΕΡΣΙΜΗΣ Επ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς”

 

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΑΠ ΠΙΣ 1068