Συμπόσιο “Screening στην Κύηση” , Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ΑΤΤΙΚΟΝ, 19 & 20 Μαρτίου 2016

“Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Εκ μέρους της Γ΄ Μαιευτικής & Γυναικολογικής Κλινικής του ΕΚΠΑ, του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Παθολογία Κύησης» και της Ελληνικής Εταιρείας Υπερήχων στη Μαιευτική και Γυναικολογία, σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στο Συμπόσιο “Screening στην Κύηση” που θα λάβει χώρα στο κεντρικό αμφιθέατρο του Γενικού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου ΑΤΤΙΚΟΝ, στις 19 & 20 Μαρτίου 2016.

Η παρακολούθηση της κύησης αφορά την υγεία της εγκύου και του εμβρύου και είναι αναμφίβολα η περίοδος όπου επιβάλλονται οι πληθυσμιακές δοκιμασίες (SCREENING), ώστε να εξασφαλιστεί με τον καλύτερο τρόπο η γέννηση ενός υγιούς νεογνού και η έγκαιρη προστασία της εγκύου από σοβαρές επιπλοκές. Η διαρκώς εξελισσόμενη πραγματικότητα, όσον αφορά τα επιτεύγματα της βιοτεχνολογίας αλλά και η ενσωμάτωση τους στα νέα κλινικά πρωτόκολλα έχουν επιφέρει καθοριστικές αλλαγές στην περιγεννη- τική φροντίδα. Στόχος του Συμποσίου αυτού είναι η ενημέρωση μας από καταξιωμένους συνάδελφους από την Ελλά- δα και το εξωτερικό, για τις νεότερες μεθόδους πρόληψης και προγεννητικής διάγνωσης που εφαρμό- ζονται στην κλινική πράξη. Το επιστημονικό πρόγραμμα περιλαμβάνει διαλέξεις, αντιπαραθέσεις και συνεδρίες που καλύπτουν όλο το φάσμα των δοκιμασιών διαλογής(screening) στην κύηση. Οι εξελίξεις αυτές πρέπει να είναι κτήμα όλων όσων ασχολούνται με την περιγεννητική φροντίδα, όπως μαιευτή- ρων, νεογνολόγων, παιδιάτρων, γενετιστών, μαιών – μαιευτών αλλά και άλλων συναφών ειδικοτήτων. Θα είναι μεγάλη χαρά και τιμή για τους φορείς του συμποσίου η ενεργός συμμέτοχη σας και πιστεύου- με ότι όλοι μας θα αποκτήσουμε σημαντικές γνώσεις για την άσκηση του κλινικού μας έργου.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Παπαντωνίου Νικόλαος  Καθηγητής Μαιευτικής – Γυναικολογίας,  Διευθυντής Γ΄ Μ-Γ Κλινικής ΕΚΠΑ, Διευθυντής ΠΜΣ «Παθολογία Κύησης»

Αθανασιάδης Απόστολος,  Καθηγητής Μαιευτικής – Γυναικολογίας ΑΠΘ, Πρόεδρος Ε.Ε.Υ.Μ.Γ.”

 

Screening Final Prog