Επιπλέον Ειδικότητες στην Ιατρική Εξέταση Οδηγών

Επιπλέον Ειδικότητες στην Ιατρική Εξέταση Οδηγών

Για την ενημέρωση σας.

“Θέμα: Ιατρική εξέταση υποψηφίων οδηγών και οδηγών.

Σχετ: α) Νόμος 4413/2016 (ΦΕΚ. 148Α 78-8-2016)

β) Εγκύκλιος Α3/63032/7900/31-10-2016 του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών &Δικτύων

Ύστερα από την εγκύκλιο αρ.πρωτ. Α3/63032/7900/31-10-2016 του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων προστίθενται οι ειδικότητες του ορθοπεδικού, ουρολόγου, νεφρολόγου και δερματολόγου. (περισσότερα…)